Voordracht ‘Onderwijsdialoog: professionele ruimte van de leraar’

De onderstaande tekst is voorgedragen tijdens de Onderwijsdialoog over de professionele ruimte van de leraar, geïnitieerd door de Onderwijsraad op verzoek van de Tweede Kamer. Het is een antwoord op de vraag wat ik als docent versta onder professionele ruimte en hoe zich die uit bij het ontwikkelen van informatica-onderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Continue reading Voordracht ‘Onderwijsdialoog: professionele ruimte van de leraar’